Ohal’de Maaşlar Artar mı?

0
88

MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Tüm Türkiye genelinde OHAL ilan edilmiştir. Olağan Üstü Hal ilan edilmesinin ardından akıllarda oluşan ön önemli sorulardan bir tanesi Görevli olan kişilerin (Asker, Polis Vs.) Maaşlarında Artış Olacak mı?

Geçmiş dönemlerde gerçekleşen OHAL durumlarında maaşlarda artış olmuştu. Ancak Ülkemizin son günlerde yaşadığı Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL de Maaş artışı olacak mı tartışılır.

Eskiden Ohal bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin maaşları 2 katına çıkartılmıştı. Bu OHAL’de de maaşlarda değişiklik söz konusu olabilir. OHAL yetki maddesi konun alt kısmında yer almaktadır. Maaşlar konusunda konu sonundan bilgi alabilirsiniz.

Olağanüstü Hal (Ohal)’de Polis Maaşları

Ülke gündeminde oluşan birtakım siyasi etkenlerden dolayı son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan darbe girişimi ve bunun neticesinde de 3 ay boyunca Türkiye’nin her karış bölgesinde OHAL ilan edilmesidir.

Bu neticede de ohal bölgesi ilan edilen ülkemiz de Polis maaşları artacak mı? Ve ne kadar artış sağlanacak merak konusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkenin ohal ilan edilmesinin resmi olarak netleşmesiyle birlikte polis emniyet güçlerinin maaşı konusunda net bir bilgi verilmemektedir.

OHAL Yüzünden Polis Maaşları Yükselir mi?

Polis maaşları günümüz de yeterli seviye de yer almasa da bir ailenin geçimini sağlaması adına da oldukça ideal bir rakama tekabül etmektedir. Lakin bu durum ohal ilanı ile birlikte de mutlak bir artış yaşanmasına vesile olacaktır. Çünkü ülkemizin doğusunda yer alan ohal bölgesi olarak ilan edilen alanlar da batıya bakış doğunun maaşları neredeyse iki kat olmaktadır ve eğer ki ülkemizin her yeri bir ohal bölgesi ilan edildiyse de maaşların iki katına çıkması da olağan bir durumdur.

Bu durum üzerine de gözler artık Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi’ye çevrildi ve yapılacak olan ekonomi toplantısından sonra Polis maaşlarının artışı konusunda da bir bildiri vereceklerdir. Tüm Polis teşkilatının alacak olduğu ohal maaş artışı ile birlikte de maaşlarının iki katına çıkacağı konusunda gözlemler yapılmış ve bu neticede de maaşlar şuan ki duruma göre oldukça iyileştirmeye gidilecektir. Elbette yapılacak olan bu değerlendirme 3 Ay OHAL süreci için geçerli olacak ve akabinde de ohal ilanının sona ermesi ile birlikte de bu maaşın yeniden eski maaş sistemine döneceği de aşikâr bir durumdur.

Durumun netleşmesi ile birlikte de sitemiz üzerinden sizlere bu bildirgeyi resmi olarak yayınlayacağız. Çünkü şuan da böylesine bir maaş artışı sadece bir tahmin üzerine yürütülmüştür ve aslı olmayan bir düşünce haberidir. Bu haberin netleşmesi ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi’nin resmi bir konuşması ile birlikte de durum netliğini kazandığı andan itibaren de bu haber sitemiz üzerinden sizlere duyuracağız böylelikle de her zaman ki ilk sizler bu haberleri sitemizden edinmiş olabileceksiniz.

OHAL’de Asker Maaşları

Darbe girişiminin ardından ülkemiz içerisinde yer alan birçok olumsuz olaylara karşı durabilmek adına bilmiş olduğunuz gibi halk ayaklandı ve meydanları milyonlarca kişi doldurarak darbe girişimine karşı dur denilebilecek bir karşılık koymuştur. Fakat bu olayın devamının gelebilmesi tahmini bir düşünce itibariyle olduğu için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelin de OHAL ilan etmiştir.

OHAL ilanı demek polis ve askerin devlete, vatana, millete karşı olan yasa dışı terör örgütlerine karşı vur emri beklemeksizin mücadelesinde sert bir duruşu sergileyebileceği anlamına gelmektedir. Buna istinaden ülkemiz içerisinde doksanlı yıllardan bu yana yer alan ülkemizin en doğusun da her daim OHAL olarak işlem sergilenmekteydi ve burada görev alan polis ve askerlerimiz de batıya bakış olarak iki katı maaş almaktadır. Hal böyle iken ülke genelinde yaşanan genel bir OHAL sürecinde de tıpkı doğuda ki olduğu gibi ülkenin batısında da maaş artırımına gidilmesi tahmini süreçlerden birisidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi henüz resmi bir açıklama yapmamıştır fakat bu kısa süre içerisinde de resmîleşeceğini göstermektedir. Çünkü mantıken yapılan bu OHAL ilanından sonra emniyet güçlerinin maaşlarının doğuda ki gibi iki katına çıkmasında muhtemel bir ihtimaldir. Henüz sadece ihtimaller olarak belirlense de kısa süre içerisinde ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi bu konu da bir bildiri yapacaktır ve resmileşen bir gündemi oluşturacaklardır.

Emniyet güçleri ülkemizin hem doğusunda hem de batısında OHAL olarak sıkı bir yönetim ve çalışma sistemi içerisinde oldukları için almış oldukları maaşlar da iki katına çıkması an meselesidir. Resmi bir yazı geldiğin de sitemiz üzerinden sizleri bilgilendireceğiz ve bu konuda da OHAL ilanı ile birlikte Asker maaşlarının ne kadar olduğu konusunda da resmi bilgiyi yine sizlere sitemiz üzerinden bildireceğiz. Sitemiz de kesinleşmeyen hiçbir haberi ele almadığımız için sizleri yanıltmamak adına da asker maaşlarının artışı konusunda da bu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Resmileşen bir kaynaktan bilgi geldiği anda sizlere OHAL ilanı ile birlikte asker maaşlarının ne kadar olduğu konusunda da kesin bir brüt rakamı sitemiz içerisinde belirteceğiz.

Zam ve Tazminatlar
Madde 152
– II – Tazminatlar:
Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının,
E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Mülki idare amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
a) Müsteşar için %345’ine,
b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İl Valileri ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) için %335 ine,
kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.

Fazla çalışma ücreti:
Madde 178 – A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

375 sayılı KHK’da, olağanüstü hale ilişkin olarak yer alan maddeler

Madde 28 – Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, , uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.

Soru Sor!