Öğretmenlerde Askerlik Başvurusu

Sponsorlu Bağlantılar

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı özel veya devlet okullarından birinde öğretmenlik yapan herhangi bir erkek vatani görevini iki farklı şekilde yapabilmektedir. Bunlardan birincisi normal askerlik vazifesi olup tecil süresi dolduktan sonra askere gitmek isteyen veya tecilini kendi bozdurup gitmek isteyen ve askerliğini 12 ay er veya 6 ay yedek subay olarak yapan bireylerdir. Bu süreç diğer fakülte mezunlarının yaşadığı süreç ile aynı olup öğretmenler için bu süreçte farklı bir uygulama söz konusu değildir.

İkinci olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel veya devlet okullarında öğretmenlik yapan kişiler asker öğretmen olarak vatani görevlerini yapabilirler. Asker öğretmen ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve bu ihtiyaç sayı ve branş olarak Genelkurmay Başkanlığına sunulmaktadır. Genelkurmay başkanlığı bu ihtiyaca binaen uygun gördüğü sayı ve branşı TSK görev ve işlevleri aksamayacak şekilde belirleyerek yedek subay öğretmen olarak seçer. Bu asker öğretmen kişiler 30 gün boyunca temel askerlik eğitimi alacaklardır. Daha sonra temel eğitim bitirilip Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek olan asker öğretmenler öğretmenlik görevini ilgili şehirde veya taşrada yapacaklardır. Stajyer öğretmenlerinde asker öğretmen olma şansları bulunmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Asker öğretmen seçiminde ihtiyaç duyulan sayı, branş, kişinin mesleki bilgisi, sağlık durumları ve üniversite diploma notu etkili olacaktır.  Ancak bazı durumlarda ihtiyaç, branş diploma notundan ziyade şans faktörünün de etkili olduğu söylenmektedir.

Herhangi bir okulda eğitim veren öğretmenin tecilini bozdurarak askerlik hizmetine başlaması ve askerlik görevinde asker öğretmen sınıfında değerlendirilmesi ile görev yaptığı devlet okuluna 30 günlük temel askeri eğitim sonrasında asker öğretmen olarak başlaması mümkündür. Bunun yüzlerce örneği bulunmakta olup özellikle taşrada bulunan ihtiyaç nedeni ile taşra da bu oran fazladır.

Soru Sor!